Succeslessen op het Pallas Athene College

X-tra Succeslessen

★ Levert huiswerk maken thuis vaak stress op?
★ Is uitleg of begeleiding nodig?
★ Beter leren plannen en organiseren?
★ Structurele aanpak van huiswerk maken?
★ Meer eigen verantwoordelijkheid?

Begeleiding op maat - op school (Pallas Athene College):
 • Voor leerlingen met (enige) moeite hebben met leren of met behoefte aan overzicht - een omgeving om met schoolwerk om te leren gaan.
 • 2 uur werken in het stilte-lokaal op school biedt gelegenheid voor focus, meer dan thuis. De regelmaat van de begeleiding doet gaandeweg zijn werk.
 • De benadering is niet primair individueel gericht, maar werkt wel vanuit behoefte en mogelijkheden van een leerling. Om die reden kunnen we het tarief ook laag houden.
 • X-tra-Succeslessen is voor iedereen en alle opleidingsniveaus.

Begeleiding in deze vorm is een ruime container voor organisatie, plannen en regelmaat. De begeleiding op school is adequaat en helpt jonge mensen zelfstandiger te zijn tijdens studie-aangelegenheden.
De 
mogelijkheden van de X-tra Succeslessen staan in verhouding tot de beschikbare middelen en het berekend tarief.

X-tra-Succeslessen …

Een klassikale omgeving waar leerlingen gedurende 2 uur huiswerk kunnen maken en kunnen leren voor toetsen. Dit gebeurt in rust en mét gerichte aandacht.
Als monitors zijn hierbij, naar behoefte, één of twee kundige en betrokken begeleiders aanwezig, die als referentie gelden voor inhoudelijke vragen over huiswerk en basale uitleg op de te leren lesstof.

 • De begeleiding is een omgeving voor het maken van huiswerk en leren, eenvoudig omdat dit elders niet goed gaat of kan, of omdat de gewoonte hiertoe niet voldoende aangeleerd is.
 • Rode draad is dus het aanleren van (nieuwe) gewoontes, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • Hierdoor is er minder ruimte voor andere, niet relevante of zelfs wegnemende invloeden. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:

 • Begeleiding voor Brugklas: m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus snel extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw: het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw: de nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.
Computers en mobiele telefoons …

We ontmoedigen het gebruik van computers tijdens het maken van huiswerk en leren voor toetsen zoveel mogelijk.
In het lokaal zijn wel diverse computers aanwezig, bedoeld voor opzoek-werk, raadplegen van magister, planners en online lesmateriaal, zover dat niet op papier aanwezig is. In overleg met de begeleiding kan hiervan gebruik gemaakt worden.
Ook mijden we bewust het gebruik van andere hulpmiddelen, zoals een smartphone. Deze worden aan het begin van de sessie in een daartoe bestemde opslag neergelegd (eigen verantwoordelijkheid).
Gebruik van deze laatste is dus in principe niet toegestaan tijdens de begeleiding.

De begeleiding houdt het volgende in

 • Bijhouden van huiswerk en toetsen (eigen leerling-volgsysteem - u kunt meelezen).
 • Voorbereiden van toetsen
 • Zelfstandig werken gedurende de beschikbare tijd
 • Ruimte voor individuele korte uitleg bij het huis- en leerwerk en kort overhoren op verzoek

Wat bieden wij

 • De lessen zijn op vaste tijden:
  Maandag t/m donderdag, tussen 15:15 - 17:15 uur   (met ±10 min. pauze)
 • Er is altijd minimaal één begeleider aanwezig, afhankelijk van groepsgrootte en noodzaak
 • De ruimte biedt plaats aan 15 leerlingen per dag. Vol is vol.
 • Alle niveau’s en leerjaren zitten door elkaar. 

We noemen uitdrukkelijk dat deze begeleiding geen ruimte biedt voor leerlingen met een motivatieprobleem. Er moet een duidelijke wil zijn om deze vorm van begeleiding te volgen.

Aanmelden 

Aanmelden kan rechtstreeks of in overleg met de mentor, zorgcoördinator en in sommige gevallen de afdelingsleider.

Aanmelden voor de X-tra-Succeslessen gaat als volgt:

 • Gebruik het aanmeldformulier, te vinden via onderstaande groene knop. 
  Er opent een nieuw venster met een digitaal invulbaar* formulier.
 • Vul dit bij voorkeur ook digitaal in en
 • … sla dit document op.
 • Stuur het opgeslagen formulier op via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. "aanmelding voor Succeslessen", dan kunnen we de gegevens alvast verwerken. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst.
 • De administratie van X-tra Huiswerkbegeleiding neemt, indien nodig, contact met u op om eventueel deze aanmelding verder met u door te nemen.
 • Print vervolgens het ingevulde formulier en onderteken het.
 • Stuur dit ondertekende formulier op naar X-tra of geef het eventueel mee in een gesloten enveloppe bij de eerste les.
 • Aanmelding is in principe mogelijk voor één, twee, drie of vier middagen per week.
 • De keuze voor welke middagen is afhankelijk van beschikbaarheid.
 • In voorkomend geval is de keuze voor een andere vorm van begeleiding een optie of advies.

De voorwaarden voor de levering van diensten staan in het kort vermeld op het aanmeldformulier. Een volledige versie van de voorwaarden is hier te vinden (pdf).

(* Digitaal invullen van het formulier kan momenteel  alleen middels een computer of laptop. Dit kan dus niet met een tablet of mobiele telefoon).

Kosten

De kosten zijn ingedeeld per periode. Een periode is van vakantie tot vakantie. Om die reden kan elke periode een andere lengte hebben.
In onderstaand overzicht zijn de kosten per periode en per aantal dagen per week weergegeven.

overzicht periodes schooljaar
overzicht tarieven schooljaar

Afmelden …

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 week vóór het einde van een periode.
  Zonder tijdige opzegging loopt de inschrijving door in de volgende periode.
 • Een nieuw schooljaar betekent automatisch dat u opnieuw moet aanmelden. De deelname loopt dus stilzwijgend af.
  Indien de X-tra Succeslessen goed zijn bevallen en voortzetting is gewenst, kan alvast aangemeld worden aan het eind van de laatste periode.
  Wit u dus zeker zijn van een plaats in het nieuwe schooljaar, dan is het van belang tijdig aan te geven dat continuering in het nieuwe schooljaar gewenst is.

.

Download hier alvast het aanmeldformulier
*Dit formulier is alleen electronisch invulbaar op een computer of laptop. Dit heeft dan ook de voorkeur.
In het andere geval kunt u dit ook printen en handmatig invullen.