Beleid X-tra m.b.t. het Coronavirus (Covid-19):

Ingangsdatum 24-6-2020

Nog steeds gelden de basisregels die we met elkaar hebben afgesproken, per aanvang van deze wereldwijde ontwikkelingen:
(De volledige tekst van het nieuwsbericht van de overheid van 24-4-2020 staat hier).

"De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:    

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits."

.

Uit alles blijkt nog steeds dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante en doorlopende aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

Op deze pagina staan de 'veel gestelde vragen', m.n. ook over het onderwijs per 1 juli a.s.
Effectief komt het er op neer dat e.e.a. zal ingaan per start van het nieuwe schooljaar, … mits er geen aanleiding is om hernieuwd maatregelen te activeren, i.v.m. nieuwe uitbraken van het virus.

Per 1-7-2020 geldt het volgende beleid bij X-tra:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter afstand naar iedereen die ouder is dan 18 jaar. Altijd.
 • fijn om onderling ook afstand te houden, meer het is niet meer strikt en niet meer verplicht.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Bij voorkeur geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een (blijvend) gezonde en werkbare omgeving.

Dit is de nieuwe routekaart uit de crisis, met enige aanpassingen voor X-tra.
Wij van X-tra  hebben een blijvende 'strakke' houding t.a.v. handhaving van bovengenoemde maatregelen. Wij denken dat het noodzakelijk is om hierin heel precies te blijven. (Ook al is de algemene teneur in de maatschappij gaandeweg anders helaas).
Daarnaast zullen we natuurlijk nauwlettend berichtgeving blijven volgen en, waar nodig passende maatregelen destilleren.

We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!
X-tra was, is en blijft een prettige en vooral veilige omgeving (op veler vlak).
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

We leven in bijzondere tijden.

(We ontvangen graag (b.v.k. leuke) reacties op onderstaand via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ja, er zijn zeker (heel) vervelende kanten aan de corona-crisis, soms heel dramatisch.
Maar gelukkig is het voor de meesten vooral alleen maar wat ongemakkelijk: alles is anders en we moeten onszelf blijven herinneren aan het feit dat die maatregelen ook écht zinvol zijn en dus helpen!
Er zijn ook heel veel mooie kanten: niemand weet wat een volgende stap is en we moeten daarom blijven zoeken naar wat het beste is om te doen. En dat doen we wel samen!

Persoonlijk vind ik het heel bijzonder om te zien hoe mensen nu meer bewust zijn van hun omgeving, van andere mensen en wat iemand misschien nodig heeft, voorkomendheid een plaats kan vinden en vooral geduld (weer) een onderdeel kan zijn van het dagelijks bestaan. Ook heel mooi om te beleven is dat er weer spontaan gesprekken tussen mensen, vreemden voor elkaar, ontstaan. We delen allemaal eenzelfde lot, ook al is dit onzeker, en dragen dit (tot nu) moedig.

Natuurlijk is er ook irritatie, mensen die even vergeten zijn waarom we dit allemaal zo doen … .  Hopelijk horen wij daar niet bij en kunnen die personen zich snel weer hervinden.

Ons bedrijf - X-tra Huiswerkbegeleiding & Bijles betreft Onderwijs-ondersteuning. We geven begeleiding op diverse vlak, waaronder huiswerkbegeleiding en bijlessen.

De afgelopen maanden zijn voor ons heel bijzonder geweest en vooral héél leerzaam!
We hebben het nog nooit zo druk gehad (!) en we zijn positief verrast over heel veel dingen, maar vooral over de mate waarin AL onze leerlingen de kans hebben aangegrepen om te laten zien dat ze wel degelijk in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te hebben en het heft in eigen handen te nemen.
De scholen zijn weliswaar heel snel met een passende vorm van lesgeven gekomen, echter, het stuk dat (logischerwijs) ontbreekt is de stimulans en de regelmaat om dagelijks aan je schoolwerk te werken, de momenten waarin je kan vragen om wat uitleg, naast gewoon even in een omgeving zijn waar je gericht kan werken. Die paar momenten van digitaal lesgeven gaan hierin geen invulling geven helaas!

Al 'onze' leerlingen laten bij ons zien dat ze het ZELF kunnen: plannen, structureren, vooruit werken, zelfstudie (!), vragen om hulp, extra uitleg, bijspijkeren van vakken met achterstand, etc. 
We zien nu een aantal heel mooie ontwikkelingen in onderwijs-land:

Ook in het onderwijs geldt dat niemand weet wat de volgende stap is, en dus handelt elke school naar beste inzicht. Het zorgt voor het ‘aan’ zetten van creativiteit en inventiviteit.
Zo is bijvoorbeeld het Pallas Athene College in Ede nu gekomen met een geweldig initiatief:
“Alle leerlingen maken dit schooljaar een plan van aanpak. Hierin geef je aan wat voor jou nodig is om het nieuwe schooljaar succesvol te kunnen zijn. Je presenteert dit plan aan je ouders en nieuwe mentor in september.”

Dit is maar 1 voorbeeld, maar er zijn er meer. (Laat ons weten als je hoort van andere bijzondere initiatieven?).

Enfin, we willen graag iedereen laten weten dat wij heel blij zijn met deze situatie: we zijn blij voor het onderwijs, want het maakt heel veel meer mogelijk namelijk.
Jonge mensen zijn per definitie veerkrachtig, positief en inventief. Wat ze nu vooral nodig hebben is

 • sturing,
 • gerichte begeleiding,
 • suggestie,
 • coaching waar nodig,
 • maar vooral … heel veel bevestiging

… dat, met een beetje hulp op de goed plaats, er heel veel moois mogelijk is en bereikt kan worden!

Om die reden hopen we dat velen hun weg vinden naar goede begeleiding, zoals wij die nu bieden. (iedereen is welkom, ook in de zomervakantie)

Meer informatie over ons prachtige bedrijf is te vinden op www.x-tra.info.

Met vriendelijke groet,

Aldrik Bakker

Eigenaar X-tra huiswerkbegeleiding & bijles.

30-4-2020

Nieuwe leerlingen zijn welkom, maar we hebben het beleid dat we primair leerlingen in de online begeleiding toelaten.

In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld familie of broer / zus, kunnen we overwegen om een nieuwe leerling op de vestiging toe te laten.

Voor aanmelden verwijs ik graag naar onze contactpagina, alwaar ons e-mail adres te vinden is. U mag ook bellen uiteraard.

21-3-2020

Na de meivakantie zullen basisscholen weer opengaan, zij het met een regulering.
Middelbare scholen blijven nog even gesloten maar mogelijk zal per 1-6 een (beperkte) opening mogelijk worden.

Tussentijdse berichtgeving heeft mogelijk een extra verruiming van de genomen maatregelen tot gevolg. E.e.a. is, zoals altijd, volledig afhankelijk van het collectieve gedrag in Nederland.

In de tussentijd en totdat scholen weer open gaan, blijft X-tra op dezelfde manier functioneren:

 • handhaving van aale maatregelen
 • maximaal aantal leerlingen blijft 9 leerlingen, zo kunnen we de veiligheid zoveel mogelijk blijven garanderen
 • bijlessen online (Skype)
 • huiswerkbegeleiding online, waar de behoefte en noodzaak aangegeven wordt.

zodra de scholen weer open gaan zullen we her-evalueren.

15-3-2020

In navolging van ons bericht van vorige week en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Zorg voor goede hygiene en zorgvuldige (sociale) omgang

X-tra blijft (vooralsnog) gewoon open, zij het naar behoefte, met een wat aangepaste insteek.
We volgen, net zoals iedereen de courante ontwikkelingen en voorschriften van de overheid en zullen van dag tot dag bepalen wat er nodig is.

Uit alle berichten blijkt dat het niet gaat om grote dingen en acties, maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

Dit geldt dus voor iedereen:

ingangsdatum 8-3-2020

Met de huidige situatie is het goed om het bewustzijn t.a.v. hygiene te vergroten. Dit is altijd een goed idee natuurlijk, maar zeker nu.

Uit alles blijkt dat de noodzakelijke veranderingen niet gaan over grote dingen maar vooral om collectieve zorgvuldigheid en constante aandacht voor kleine handelingen.

M.a.w.:   ATTITUDE   of   HOUDING

We verwijzen daarom ook in eerste instantie naar het beleid van de Rijksoverheid rond he coronavirus. Klik op deze link voor meer informatie: Veelgestelde vragen over het coronavirus en het onderwijs

Per heden geldt het volgende beleid:
 • Handhaving van 1,5 (anderhalve) meter onderling. Altijd.
 • Was goed de handen, volgens de aangewezen instructies:
  • Bij binnenkomst;
  • Sowieso … frequent gedurende de hele dag;
  • Na elke toiletgang. grondig;
  • Na hoesten of niezen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Schud geen handen bij begroeten.
  Dit geldt ook voor ander fysiek contact.
 • Gebruik papieren zakdoekjes. (We hebben in alle ruimtes voldoende tissues staan.)
 • Blijf thuis als je je niet lekker voelt, verkouden bent of koorts hebt (meldt je af via whatsapp);
 • Temperatuur jezelf dagelijks
 • Geen fysiek contact (handen schudden en elkaar aanraken)
 • X-tra zorgt voor een hygiënische omgeving.
 • Als deze instructies (herhaald) niet worden opgevolgd, volgt een vriendelijk verzoek om naar huis te gaan.

Zo werken we met elkaar aan een gezonde en werkbare omgeving.

Wij zullen nauwlettend berichtgeving blijven volgen en daaruit passende maatregelen destilleren. We denken dat met gezond verstand en goede hygiene we met elkaar doen wat we kunnen!a
aa

.aa
aa
a

a
a
a

De directie van X-tra Huiswerkbegeleiding.

06-04-2020

In navolging van ons vorige bericht en naar aanleiding van de huidige berichtgeving, graag aandacht voor het volgende:

Alle maatregelen blijven onverminderd van kracht tot eind april.

Per deze week (week 15) ontsmetten we alle oppervlakken en veel aangeraakte opjecten (deurkrukken, schakelaars, kranen, pennen, etc) met een oplossing van 80% ethanol + 5% isopropanol. Dit middel geeft de beste virucide werking.