Wat is X-tra

X-tra is een onderwijs-ondersteunende instelling en verzorgt huiswerkbegeleiding, bijles en meer voor leerlingen vanaf groep 5, middelbare school en verder. De propositie van educatieve ondersteuning voor alle leeftijden, op elk vlak maken we gaandeweg steeds meer waar, en dat is bijzonder mooi.
X-tra is ontstaan rond een noodzaak voor huiswerkbegeleiding. Al snel kwam de vraag voor bijlessen, vakgericht en specifiek. Coaching, Zomerschool, Examentraining.
’Reken Maar!’ (rekenen voor iedereen) en WorXops zijn de laatste toevoegingen.

Uitgangspunt en Visie

Het huidige schoolsysteem is al meer dan 150 jaar in gebruik en grotendeels onveranderd. Door de huidige veranderende tijden loopt het steeds meer tegen de beperkingen en tekortkomingen ervan aan.

Wat we willen is díe kwaliteiten toevoegen, die broodnodig zijn in een ontwikkelend (jong) leven maar die nu niet voldoende aan bod komen. Dit extra is dringend nodig, los van niveau, schoolsysteem of leeftijd. X-tra als geheel is er voor alle leerlingen, van alle leeftijden. En omdat wij eigenlijk geen grens (willen) kennen tussen basis- en middelbare school of niveau (waarom ook eigenlijk?) zijn we dus gestart met X-tra Jong!

.

Online begeleiding (Skype) - I.v.m. de huidige corona-crisis

I.v.m. de huidige corona-crisis hebben we onze online diensten uitgebreid.

Hierbij helpt X-tra als geen ander: 

 • heb je telkens dat duwtje nodig en heb je vragen of wil je wat extra uitleg?
 • Weet je niet zo goed hoe je een goed overzicht moet maken waarmee je al je schoolwerk zelfstandig kan plannen?
 • Hoe kan je je afzonderen van de (ver-) en afleiding thuis?

Je kunt bij X-tra online bijles en huiswerkbegeleiding volgen. 

Dat doen we door middel van videobellen (Skype) en een digitaal whiteboardof andere software.
Hoe werkt het?:

 • aan het begin en eind van elke sessie wordt er gezamenlijk, met andere leerlingen gestart, dan wel afgesloten via een webcam en/ of audio
 • met schermdeling kan wat extra uitleg gegeven worden of lesstof via document-overdracht gedeeld worden.
 • deze vorm van begeleiding is mogelijk voor iedereen, ongeacht waar je woont.

Meld je direct aan voor deze online begeleiding en je kunt binnen enkele dagen van start!

X-tra-Online Diensten …

Een omgeving waar leerlingen gedurende een vaste, afgesproken tijd begeleiding krijgen bij schoolwerk: huiswerk maken, leren vooruit werken, zelfstudie en Leren Leren voor toetsen. Dit gebeurt in rust en mét gerichte aandacht.
Als monitors zijn hierbij, naar behoefte, één of twee kundige en betrokken begeleiders aanwezig, die als referentie gelden voor inhoudelijke vragen over huiswerk en basale uitleg op lesstof.

 • De begeleiding is een omgeving voor het maken van huiswerk en leren, eenvoudig omdat dit elders niet goed gaat of kan, of omdat de gewoonte hiertoe niet voldoende aangeleerd is.
 • Rode draad is dus het aanleren van (nieuwe) gewoontes, waarbij het houden van een goede focus centraal staat. Dit heeft continuïteit nodig.
 • Op deze manier is er minder ruimte voor andere, niet relevante of zelfs wegnemende invloeden. 

We onderscheiden een aantal verschillende behoeftes:

 • Begeleiding voor (aanstaande) Brugklas: m.n. aan het begin van een schooljaar hebben deze leerlingen veel te verwerken, ongeacht niveau. Dit heeft dus extra aandacht nodig.
 • Begeleiding voor Onderbouw: het 2e en 3e leerjaar zijn specifiek vormend. Juist hier is begeleiding van grote meerwaarde. Ons eerste speerpunt is regelmaat, focus en overzicht. Zelfredzaamheid wordt hier de sleutel naar …
 • Begeleiding voor Bovenbouw: de nadruk ligt hier voornamelijk op zelfstandig kunnen werken, de kern tot effectief studeren.

Wij verzorgen:

(*afhankellijk van beschikbaarheid)

Dit doen wij op een specifieke en eigen-wijze.
De noemer waaronder al onze diensten vallen is veilig, geborgen en vertrouwen-gevend.
Er is natuurlijk, naast een algeheel toezicht, een op de begeleiding afgestemd toezicht.

Bij ons staat de leerling centraal. Altijd. Op elk niveau.
Maar, welke van deze mogelijkheden er ook gevolgd worden, de leerling is altijd zelf verantwoordelijk voor de te leveren prestatie.
Dát kan namelijk niemand voor hem of haar doen. Om onder andere die reden, naast het feit dat dit ook niet de intentie is van X-tra, is nooit een garantie te geven op succes.

X-tra is kleinschalig en blijft dat ook (ook al groeien we flink).
X-tra heeft veel ruimte en gelegenheid voor persoonlijke aandacht, het geven van noodzakelijke aanmoediging en zelfvertrouwen.
X-tra is voor iedereen, alle leeftijden en alle (opleiding)niveaus.